Policy post listings | CPAG

Policy post listings

Active filters:
  • UK
  • Wales
  • Briefing

Expanding eligibility for free school meals in Wales | Ehangu cymhwystra am brydau ysgol am ddim yng Nghymru

16 October 2020
Our analysis has found that over half of children in Wales who live below the UK poverty line are not entitled to free school meals. | Yn ôl ein dadansoddiad, nid oes gan fwy na hanner y plant yng Nghymru yn byw islaw ffin tlodi’r DU hawl i brydau ysgol am ddim.