CALENDR COST Y DIWRNOD YSGOL 2021-22

Diben Calendr Cost y Diwrnod Ysgol ydy helpu ysgolion adnabod rhwystrau cost posibl yn ystod y flwyddyn academaidd ac ystyried rhai opsiynau gwahanol er mwyn sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn gallu cymryd rhan lawn mewn addysg. Drwyddi draw rydym wedi cynnwys syniadau ac enghreifftiau arfer da gan ysgolion o Gymru, Lloegr a’r Alban sydd wedi cymryd rhan ym mhrosiect Cost y Diwrnod Ysgol.
Gallwch fodio’r calendr isod, a lawr lwytho gan ddefnyddio’r botwm lawrlwytho. Rydym yn argymell eich bod yn argraffu ar bapur A3 er mwyn cadw digon o le i ychwanegu eich digwyddiadau a dyddiadau pwysig eich hun. Mae gennym ambell gopi print ansawdd uchel ar gael i’w danfon at ysgolion sydd wedi ymrwymo at weithredu ynghylch cost y diwrnod ysgol. Gallwch ymrwymo yma err mwyn derbyn eich copi caled o’r calendr am ddim.


 

 

Lawrlwythwch y calendar

 

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech drafod y calendr neu cyfrannu unrhyw adborth amdano, cysylltwch â ni yma:[email protected]. Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych.